:

 

 مدیریت پروژه‌ها (ITIL Project Management)

 

مدیریت پروژه، فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیت ها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند.
 
IT_Project_Management
 
 
 
به ثمر رسيدن پروژه ها، با هر موضوع و در هر زمينة علمی و فنی كه باشند، مستلزم مديريت و اجرای  روش‌مند و حفظ مستندات مرتبط با پروژه هاست كه در واقع ضبط و اشاعة دانش و تجربه ای است كه در اثنای اجرای پروژه ها به دست می آيد. الگوهای مختلفی در مديريت پروژه ه وجود دارند كه به فراخور حوزه های موضوعی و الزامات اجرایی هر پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند.
 
 

ویژگی‌ها و قابلیت‌های سامانه Manage Engine Service Desk Plus

  • تهران، بلوار آیت‌الله کاشانی
  • 35 83 62 44 - 021
  • 99 86 97 44 - 021
  • 66 25 584 0930
  • info @ TaksaSystem.com

ارسال پیام

  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.
Captcha
بالا