:
ویژگی‌ها و قابلیت‌های سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

 

برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های سامانه "ManageEngine ServiceDesk Plus" مبتنی بر ITIL، یکی

از بهترین سیستم‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در جهان


بهترین راهکار نرم افزاری برای مدیریت خدمات واحد IT و ایجاد همکاری و کاهش هزینه‌های سازمانهای IT محور منطبق با فرآیندهای بِهروِش ITIL v3


ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت فناوری اطلاعات ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ واﺣﺪ IT بوسیله ارائه خدمات و سرویسهای بهینه و در کمترین زمان ممکن از طریق تجهیز به مکانیزم بسیار قوی Ticket Management یاری می‌رساند. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ITIL v3 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و راﻫﮑﺎر و اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ از میان ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ پیش رو و رفع مشکلات موجود را بصورت دقیق و تخصصی ﺑﻪ مدیران و کارشناسان ذیربط در ﺳﺎزﻣﺎن به آنها آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ.

 

 در ITIL v3 ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و پیاده‌سازی صحیح و هدفمند آن ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ‌ها و سازمانهای بزرگ و یا متوسط که دارای واحد (دپارتمان) فناوری اطلاعات (IT) می‌باشند جزء ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺖ. ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ITIL در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ خدمات فناوری اطلاعات خود نموده‌اند اذعان دارند که این سیستم پس از پیاده‌سازی، استقرار و آموزش صحیح پرسنل واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﻨﺎداری در کاهش ﻫﺰﯾﻨﻪها و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮيان و کاربران سامانه و نیز افزایش ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺳﻮددﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ و یا سازمان متبوعشان ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ و غیر قابل انکاری داشته است.

 

ManageEngine ServiceDesk Plus

این سامانه دارای بخش‌های مدیریتی، ارتباطی، گزارش‌گیری و ... متعددی می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به مدیریت درخواست‌ها، مدیریت مشکلات، مدیریت تغییرات، مدیریت دارایی‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری واحد IT، مدیریت قراردادها، مدیریت پروژه‌ها، مدیریت سفارشات خرید مرتبط با واحد IT، پایگاه داده مدیریت پیکربندی اقلام سازمانی (CMDB) به صورت کاملا گرافیکی، قابلیت گفتگوی (Chat) آنلاین و ارتباط مستقیم کاربران با کارشناسان واحد فناوری اطلاعات توسط سامانه، امکان ارسال فرم نظرسنجی در فواصل زمانی معین به صورت خودکار به ایمیل کاربران و تجمیع و بررسی بازخوردها جهت برآورد و ارزیابی نمودن میزان رضایتمندی آنها از چگونگی ارائه خدمات پس از استقرار سامانه و سرعت بخشیدن به رفع مشکلات و ارائه خدمات توسط کارشناسان واحد فناوری اطلاعات جهت بهبود هر چه بیشتر و مستمر شیوه پاسخگوئی و نحوه سرویس دهی به آنها، پرتال کاربری، امکان تهیه و تنظیم فرمهای آماده و از پیش طراحی شده جهت سهولت دسترسی و ثبت رخدادها (Incident Catalogs) و نیز خدمات واحد فناوری اطلاعات (Service Catalogs) توسط کاربران سامانه، مجهز به سیستم توافقنامه سطوح خدمات (Service Level Agreement - SLA)، امکان تهیه و تدوین قوانین کسب و کار (Business Rules) به جهت خودکارسازی فرآیند مدیریت درخواست‌ها، مدیریت راهکارها یا همان پایگاه دانش (Knowledge Base) و ... اشاره کرد.

 

از امکانات و قابلیت‌های این سامانه پرقدرت و کارا در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سطح جهان میتوان بطور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود:

 • پورتال اطلاع رسانی کاربران
 • تابلو اعلانات و آگهی‌ها
 • سیستم Ticketing و مديريت الكترونيكی درخواست‌ها
 • ثبت و جمع آوری اتوماتيك اطلاعات PM كلاينت‌ها
 • امكان ثبت و گزارش‌گيری از اقلام موجود در شبکه سازمان (شامل چاپگرها، سوییچ‌ها، روترها و اکسس پوینت‌ها) از طریق پیاده‌سازی و اجرای پروتکل SNMP
 • امكان ثبت و گزارش‌گيری از نرم افزارهای نصب شده در شبكه و تهیه گزارشات مربوط به تغييرات نرم افزاری در شبکه
 • امكان ثبت و گزارش‌گيری از قراردادهای كاری
 • امكان ثبت و گزارش‌گيری از اموال تحت كنترل IT
 • امکان اعلام و آگاه‌سازی کارشناسان و مدیران مربوطه از تاریخ و زمان سررسید قراردادها توسط سامانه
 • امکان ثبت پروژه‌های مرتبط با واحد IT
 • امکان ثبت درخواست های خرید اموال و قطعات سخت افزاری مرتبط با واحد IT
 • امکان ثبت تغییرات و ارزیابی آن برای دوره بعدی
 • وجود راهنمای نرم افزار در تمامی بخش‌ها
 • امكان برقرارنمودن ارتباط بين درخواست‌های ارسالی از كاربر با اطلاعات سخت افزاری كامپيوتر شخصی و ارتباط با اموال منقول و غیرمنقول تحت اختيار كاربر
 • دارای استاندارد بين‌المللی و منطبق با چارچوب ITIL v3 مخصوص كار Service Desk
 • حرفه‌ای در حوزه مدیریت سرویسهای واحد IT  و مجهز به Help Desk پیشرفته
 • مختص به سازمانها و شرکت‌های متوسط تا بزرگ
 • امکان تشخیص و احراز هویت کاربران از طرق مختلف شامل Active Directory, LDAP و Pass-Through Authentication و همچنین دیتابیس داخلی نرم افزار
 • كاملا Web-Based 
 • Database MS-SQL Server, MySQL, PostgreSQL; Platform Java + J2ee +Jboss
 • مجهز به سرويس‌های IMAP + POP3 جهت ارتباط با صندوق پست الکترونیک كاربران
 • قابلیت گفتگوی آنلاین (Chat) و ارتباط مستقیم کاربران سامانه با کارشناسان واحد فناوری اطلاعات
 • متناسب با هر نوع ساختار سازمانی
IT Service Desk

 

برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های سامانه Manage Engine Service Desk Plus


ITIL Supporting Help Desk System with Asset and Project Management

 

Project Management

مدیریت پروژه‌ها

IT Project Management

 

Change Management

مدیریت تغییرات

IT Change Management

 

problem management

مدیریت مشکلات

IT Problem Management

 

Incident Management

مدیریت درخواست‌ها

IT Incident Management

 

Service Catalog

کاتالوگ خدمات

IT Service Catalog

 

CMDB

پایگاه داده مدیریت پیکربندی

CMDB

 

Business Rules

قوانین کسب و کار

Business Rules

 

Multi-Site Support

پشتیبانی از چند سایت

Multi-Site Support

 

Data Archiving

بایگانی داده‌ها

Data Archiving

 

Contract Management

مدیریت قراردادها

Contract Management

 

Self-Service Portal

پورتال کاربران

Self-Service Portal

 

مدیریت سفارش خرید

مدیریت سفارش خرید

Purchase Management

 

Knowledge Base

پایگاه دانش

Knowledge Base

 

SLA

توافقنامه سطح خدمات

Service Level Agreement - SLA

 

Report Management

گزارش ساز و داشبوردها

Help Desk Reports & Dashboards

 

User Survey

نظرسنجی از کاربران

User Survey

 

Automatic Ticket Dispatch

توزیع خودکار درخواست‌ها

Automatic Ticket Dispatch

 

E-Mail Commands

فرامین پست الکترونیک

E-Mail Commands

 

Asset Management

مدیریت دارایی‌‌ها

Asset Management

 

IT Asset Discovery & Tracking

شناسایی و کنترل دارایی‌ها

IT Asset Discovery & Tracking

 

 • تهران، بزرگراه ستاری، خ جواهریان، ساختمان زیتون، پلاک 22
 • 99 86 97 44 - 021
 • 35 83 62 44 - 021
 • 66 25 584 0930
 • info @ TaksaSystem.com

ارسال پیام

  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.
Captcha
بالا