:
برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

 

برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های سامانه "ManageEngine ServiceDesk Plus" مبتنی بر ITIL، یکی

از بهترین سیستم‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در جهان


بهترین راهکار نرم افزاری برای مدیریت خدمات واحد IT و ایجاد همکاری و کاهش هزینه‌های سازمانهای IT محور منطبق با فرآیندهای بِهروِش ITIL v3

 

ﺳامانه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت فناوری اطلاعات (ITSM) ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ واﺣﺪ IT از طریق تجهیز به مکانیزم بسیار قوی Ticket Management ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ سامانه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آخرین نسخه اﺳﺘﺎﻧﺪارد(بِهروِش) ITIL ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و راهکار و اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ از راه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در راستای رسیدن به اهداف کسب و کاری موفق تر و با هدف رضایتمندی مشتریان و کاهش هزینه ها ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ. در ITIL ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و پیاده سازی صحیح و در چارچوب تعیین شده توسط آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ و یا سازمان دارای واحد فناوری اطلاعات ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ITIL در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ IT سازمان خود ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﻨﺎداری در ﻫﺰﯾﻨﻪها و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳخ گوﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮيان و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺳﻮددﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ و.. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داشته است.

 

ITIL-Manage-Engine-Service-Desk-Plus

 این سامانه دارای بخش‌های مدیریتی، ارتباطی، گزارش‌گیری و ... متعددی می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به مدیریت درخواست‌ها، مدیریت مشکلات، مدیریت تغییرات، مدیریت دارایی‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری واحد IT، مدیریت قراردادها، مدیریت پروژه‌ها، مدیریت سفارشات خرید مرتبط با واحد IT، پایگاه داده مدیریت پیکربندی اقلام سازمانی (CMDB) به صورت کاملا گرافیکی، قابلیت گفتگوی (Chat) آنلاین و ارتباط مستقیم کاربران با کارشناسان واحد فناوری اطلاعات توسط سامانه، امکان ارسال فرم نظرسنجی در فواصل زمانی معین به صورت خودکار به ایمیل کاربران و تجمیع و بررسی بازخوردها جهت برآورد و ارزیابی نمودن میزان رضایتمندی آنها از چگونگی ارائه خدمات پس از استقرار سامانه و سرعت بخشیدن به رفع مشکلات و ارائه خدمات توسط کارشناسان واحد فناوری اطلاعات جهت بهبود هر چه بیشتر و مستمر شیوه پاسخگوئی و نحوه سرویس دهی به آنها، پرتال کاربری، امکان تهیه و تنظیم فرمهای آماده و از پیش طراحی شده جهت سهولت دسترسی و ثبت رخدادها (Incident Catalogs) و نیز خدمات واحد فناوری اطلاعات (Service Catalogs) توسط کاربران سامانه، مجهز به سیستم توافقنامه سطوح خدمات (Service Level Agreement - SLA)، امکان تهیه و تدوین قوانین کسب و کار (Business Rules) به جهت خودکارسازی فرآیند مدیریت درخواست‌ها، مدیریت راهکارها یا همان پایگاه دانش (Knowledge Base) و ... اشاره کرد.

 

از ویژگیهای این سامانه پرقدرت و کارا در حوزه مدیریت خدمات IT در سطح جهان، می توان به طور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود:

 •    پورتال اطلاع‌رسانی کاربران
 •     تابلو اعلانات و آگهی‌ها
 •     سیستم Ticketing و مديريت الكترونيكی درخواست‌ها
 •     ثبت و جمع‌آوری اتوماتيك اطلاعات PM كلاينت‌ها
 •     امكان ثبت و گزارش‌گيری از اقلام موجود در شبکه سازمان از قبیل چاپگرها، اسكنرها، روترها و... با         پشتیبانی از پروتکل SNMP
 •     امكان ثبت و گزارش‌گيری از نرم افزارهای نصب شده در شبكه وگزارش‌های تغييرات نرم افزاری در             Network
 •     امكان ثبت و گزارش‌گيری قراردادهای كاری
 •     امكان ثبت و گزارش‌گيری از اموال و دارائی‌های سخت‌افزاری تحت كنترل و مرتبط با     واحد IT
 •     امکان ثبت پروژه‌های مرتبط با واحد IT
 •     امکان ثبت درخواست‌های خرید اموال و قطعات مرتبط با واحد IT
 •     امکان ثبت تغییرات و ارزیابی آنها برای دوره بعدی
 •     وجود راهنمای نرم افزار در تمامی بخش‌ها
 •     امكان برقرارنمودن ارتباط بين درخواست‌های ارسالی از سوی كاربران با اطلاعات سخت افزاری               كامپيوترهای شخصی و ارتباط با اموال منقول و غیرمنقول تحت اختيار كاربران
 •     پشتیبانی از اکثر فرآیندهای استاندارد بين المللی ITIL
 •     حرفه ای در زمينه مدیریت خدمات Helpdesk & IT
 •     احراز هویت کاربران از طرق مختلف: LDAP ،Active Directory ،Pass-through Authentication و همچنین دیتابیس داخلی سامانه
 •     كاملا Web-Based
 •     Platform Java + J2ee +Jboss Server
 •     Data Base MS SQL Server 2008 + My SQL 7
 •    مجهز به سرويس IMAP + POP3 جهت ارتباط با صندوق پست الکترونیک كاربران
 •    قابلیت گفتگوی (Chat) آنلاین و ارتباط مستقیم کاربران با کارشناسان واحد فناوری      اطلاعات
 •    متناسب با هر نوع ساختار سازمانی

برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های سیستم Manage Engine Service Desk Plus


ITIL Supporting Help Desk Software with Asset and Project Management

 

Project Management

مدیریت پروژه‌ها

IT Project Management

 

change_management

مدیریت تغییرات

ITIL Change Management

 

problem management

مدیریت مشکلات

ITIL Problem Management

 

incident management

مدیریت درخواست‌ها

ITIL Incident Management

 

Service Catalog

کاتالوگ خدمات

ITIL Service Catalog

 

CMDB

پایگاه داده مدیریت پیکربندی

ITIL CMDB

 

Business Rules

قوانین کسب و کار

Business Rules

 

Automatic Ticket Dispatch

مدیریت گردش کار

Automatic Ticket Dispatch

 

Data Archiving

بایگانی داده‌ها

Data Archiving

 

Contract Management

مدیریت قراردادها

Contract Management

 

User Portal

پورتال کاربران

Users Portal

 

Purchase

مدیریت خرید

Purchase Management

 

Knowledge Base

پایگاه دانش

Knowledge Base

 

Asset Management

مدیریت دارایی‌ها

Asset Management

 

Report Management

گزارش ساز و داشبوردها

Help Desk Reports & Dashboards

 

AD & LDAP Authentication

یکپارچگی با AD و LDAP

Active Directory & LDAP Authentication

 

User Surveys

نظرسنجی از کاربران

User Survey

 

Helpdesk Notification

قوانین اطلاع‌ رسانی

Help Desk Notifications

 

Remote Control

کنترل از راه دور

Remote Control

 

SLA

توافقنامه سطح خدمات

(Service Level Agreement (SLA

 

Tech Auto Assign

توزیع خودکار درخواست‌ها

Technician Auto Assign

 

Multi-Site Support

پشتیبانی از چند سایت

Multi-site Support

 

Mobile Integration

یکپارچگی با موبایل

Mobile Integration

 

SMS Integration

یکپارچگی با SMS

SMS Integration

 

Request Form

فرم ساز

Custom Request Form

 

API

وب سرویس

Help Desk API

 

Email Commands

فرامین پست الکترونیک

Email Commands

 

SW Asset Management

مدیریت دارایی‌های نرم افزاری

Software Asset Management

 

 
 
 • تهران، بلوار فردوس، میدان گلستان جنوبی، پلاک 6، واحد 3
 • 99 86 97 44 - 021
 • 66 25 584 0930
 • 35 83 62 44 - 021
 • info @ TaksaSystem.com

ارسال پیام

  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.
Captcha
بالا